Oceń

Co to jest numer IBAN i czemu służy w dzisiejszej bankowości?

Jak dzisiaj wszystkim wiadomo, z różnego typu usługami bankowymi ścisły związek mają najróżniejsze parametry, ciągi numeryczne, które są wykorzystywane w bankowych operacjach, na płaszczyźnie między różnymi krajami. Rozwiązanie, które w mocny sposób miało wpływ na ujednolicenie numerowania bankowych rachunków różnego rodzaju na skalę europejską, nazywa się numerem IBAN. Niniejszy termin pochodzić będzie z języka angielskiego i wykreowano go dla potrzeb ujednolicenia standardów dla numerowania rachunków w bankach, które posiadacze kont zakładają w wielu krajach naszego kontynentu. Wykorzystanie dostępności numeru IBAN, zażegnało problem różnic w numeracji kont między poszczególnymi krajami, w bardzo sprawny i niekłopotliwy sposób. Jednostką, która była odpowiedzialna za to, by monitorować wdrażanie systemu IBAN, był ECBS – Europejski Komitet ds. Standardów bankowych.

Numer IBAN Niemcy odnajdziesz trochę niżej.

Rozwiązanie to wdrożone jest nadrzędnie w krajach Unii Europejskiej, jednak poza tą strukturą także w wielu innych państwach w obrębie kontynentu. Na dodatek jeszcze, standard ten jest też wykorzystywany w niektórych państwach poza terenami Europy. Teraz zaś kilka słów więcej co do zapisu parametru IBAN, bez cienia wątpliwości każdy odnajdzie dla siebie z tekstu naprawdę ważne treściowe wątki powiązane z takimi zagadnieniami.

IBAN Niemcy i inne kraje

Każdy kod zaczyna się elementem w postaci liter – kodem kraju, który zgodny jest ze standardem ISO 3166-1. Następnie podaje się cyfry o charakterze sprawdzający, nazywane także fachowo sumą kontrolną. W długości maksymalnej, kod będzie się składał z 31 znaków alfanumerycznych, które będą następować po wspomnianych już elementach zapisu.

IBAN Niemcy

W przypadku Niemiec, mamy do czynienia z kodem, którego długość ma łącznie 22 cyfr. Zapis przedstawia się następująco:

Przykład pierwszy IBAN Niemcy : DEKK BBBB BBBB CCCC CCCC CC – na dokumentach w znanej wszystkim, papierowej formie

Przykład drugi IBAN Niemcy : DEKKBBBBBBBBCCCCCCCCCC – zapis jako forma elektroniczna, bez jakichkolwiek spacji, mający miejsce do wykorzystania w różnego typu formularzach oraz okienkach.

Sprawdzanie numeru IBAN Niemcy

Cyfry kontrolne w całościowym wymiarze kodu IBAN, można na tę chwilę policzyć przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanego algorytmu. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi, które weryfikują stopień poprawności numeru IBAN, są skrypty stworzone w języku Phyton. W sytuacji, gdy ktoś zamierza zgromadzić więcej wiadomości, na przykład ze względu na konieczność wykonania przelewu na skalę między krajową, najsprawniejszym rozwiązaniem będzie pozyskanie przydatnych informacji w infolinii albo w stopniu bezpośrednim w oddziale swojego banku. To sprawi, że będzie można precyzyjnie zapoznać się z elementami informacyjnymi, które mają odniesienie do procedur oraz uwarunkowań czasowych w poszczególnych operacjach.

Tego szukali inni

  • iban niemcy
  • numer bic/swift Niemcy